Ενημέρωση Μετόχων - 02.08.2007

Πρόταση Τροποποίησης Καταστατικού ΔΕΗ Α.Ε. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29/8/07

 Δείτε τα σημεία του καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. που προτείνονται για τροποποίηση  προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29/8/07 (pdf)
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form