Ενημέρωση Μετόχων - 06.07.2007

Πρόταση Τροποποίησης Καταστατικού ΔΕΗ Α.Ε. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόταση τροποποίησης του καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Ιουλίου 2007 (pdf)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form