Ενημέρωση Μετόχων - 02.08.2007

Καταχώρηση επεξηγήσεων επί των θεμάτων της Ε.Γ.Σ. στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Αυγούστου 2007, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το σχέδιο της τροποποίησης των υπ'αριθ. 1 και 32 άρθρων του Καταστατικού της, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης.Αθήνα 2 Αυγούστου 2007

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form