Ενημέρωση Μετόχων - 29.08.2007

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2007, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απαρτία 61,6%. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων συζήτησε και ενέκρινε το κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση της λογιστικής κατάστασης του Κλάδου των ΑΠΕ και του Σχεδίου Σύμβασης για την απόσχιση του Κλάδου των ΑΠΕ.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για εξουσιοδότηση Στελέχους της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του Κλάδου των ΑΠΕ.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Τροποποίηση των υπ' αριθ. 1 και 32 άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών.


Αθήνα, 29-8-2007

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form