Ενημέρωση Μετόχων - 28.03.2006

Στις 24 Μαΐου 2006, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., σε συνέχεια της από 28/2/2006 ανακοίνωσης της, σχετικά με το πρόγραμμα σκοπούμενων ενεργειών για το 2006, σας γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας αντί 3 Μαΐου 2006, θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου 2006.Αθήνα, 28 Μαρτίου 2006
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form