Ενημέρωση Μετόχων - 15.12.2006

Αποτελέσματα Ειδικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε.                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006, η Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας. Οι 283 παρόντες μέτοχοι εκπροσωπούντες 33.506.428 μετοχές επί συνόλου 113.394.886 μετοχών Μειοψηφίας ήτοι το 29.55% του συνόλου των μετοχών Μειοψηφίας και ψήφων, συζήτησαν και αποφάσισαν για το παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

"εκλογή δύο (2) νέων εκπροσώπων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2, εδαφ. γ' του καταστατικού της Εταιρίας λόγω λήξεως της θητείας των Εκπροσώπων της, ως μελών, στο υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο"

Οι εκπρόσωποι της Μειοψηφίας που εκλέχτηκαν είναι οι κ.κ.:
Γιαννίδης Ιωάννης και Κορτέσης Μιχαήλ

Τα νέα μέλη εκλέγονται για θητεία τριών ετών που ξεκινά μετά τη λήξη, 8 Ιανουαρίου 2007, της θητείας των παρόντων μελών - εκπροσώπων της Μειοψηφίας.Αθήνα, 15/12/2006
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form