Ενημέρωση Μετόχων - 18.04.2005

Μετά τις 24 Μαΐου 2005 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., σε συνέχεια της υπ' αριθμόν 9832/28.2.2005 ανακοίνωσης της, ενημερώνει τους επενδυτές ότι, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί μετά την 24η Μαΐου 2005, κατά συνέπεια η αποκοπή του μερίσματος χρήσης 2004 θα γίνει μετά την 25η Μαΐου και πριν τη 17η Ιουνίου 2005, ημερομηνία λήξης παραγώγων επί μετοχών αλλά και επί του δείκτη FTSE/ASE-20 στον υπολογισμό του οποίου συμμετέχει η μετοχή της.


Αθήνα, 18 Απριλίου 2005
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form