Ενημέρωση Μετόχων - 01.03.2005

Ενημέρωση Ετήσια για Γενική Συνέλευση Μετόχων και Καταβολή Μερίσματος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, σύμφωνα με το άρθρο 277 παρ. 2γ και 2δ του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί την καταρχάς πρόθεσή της για
1. σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας μεταξύ 1ης και 15ης Μαΐου 2005 ,
2. αποκοπή μερίσματος χρήσης 2004 την 24 Μαΐου 2005, δηλαδή πριν την 17η Ιουνίου 2005 ημερομηνία λήξης παραγώγων επί μετοχών (ΣΜΕ και δικαιωμάτων) αλλά και επί του δείκτη FTSE/ΑSE-20 στον υπολογισμό του οποίου συμμετέχει η μετοχή της, και
3. έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2004, ένα (1) μήνα μετά την 24η Μαΐου 2005Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2005

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form