Ενημέρωση Μετόχων - 28.05.2021

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 24.06.2021


- Πρόσκληση σε ΤΓΣ στις 24.06.2021

- Επεξηγήσεις επί  του 1ου, 2ου και 3ου θέματος  της ΤΓΣ

- Πρόσθετες επεξηγήσεις επί του 3ου θέματος    ΝΕΟ!

- Επεξηγήσεις επί του 4ου θέματος της ΤΓΣ 

- Επεξηγήσεις επί του 5ου θέματος της ΤΓΣ

- Απόφαση Δ.Σ. 54/27.5.2021

- Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ΤΓΣ στις 24.6.2021

- Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Έντυπο επιστολικής ψήφου

- Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για ψηφοφορία πριν τη Γενική Συνέλευση

- Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όροι και προϋποθέσεις για την ΤΓΣ

- Παρουσίαση του Προέδρου και ΔΝΣ της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γ. Στάσση στη 19η ΤΓΣ των Μετόχων 

- Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form