Ενημέρωση Μετόχων - 14.05.2021

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 04.06.2021


- Πρόσκληση σε ΕΓΣ των Μετόχων στις 04.06.2021

- Επεξηγήσεις επί του 1ου θέματος της ΕΓΣ

- Επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος της ΕΓΣ
- Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ ΔΕΗ

- Επεξηγήσεις  επί του 3ου θέματος της ΕΓΣ

- Απόφαση Δ.Σ. 48/13.05.2021

- Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ΕΓΣ στις 04.06.2021

- Έντυπο επιστολικής ψήφου 

- Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

- Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για ψηφοφορία πριν τη Γενική Συνέλευση

- Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

- Όροι και προϋποθέσεις για την ΕΓΣ

- Αποφάσεις ΕΓΣΑναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form