Ενημέρωση Μετόχων - 23.11.2021

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 16.12.2021

Επεξηγήσεις επί του 1ου θέματος της ΕΓΣ
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form