Ενημέρωση Επενδυτών

Είμαστε η κορυφαία εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές.

Δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας και εστιάζουμε στη συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων μας.

Στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού της εταιρείας προχωράμε με επενδύσεις σε ΑΠΕ, εστιάζουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την λειτουργική αποδοτικότητα, με χρήση νέων τεχνολογιών και τοποθετούμε τον πελάτη στο επίκεντρο της εμπορικής μας δραστηριότητας.

H ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001. Διαθέτει παραγωγικό δυναμικό 10,4 GW, με θερμικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έχει στην κυριότητά της το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση €3 δισ. περίπου και είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας περίπου 5,8 εκατ. πελάτες σε όλη τη χώρα.

 

Η ΔΕΗ σήμερα με αριθμούς:

Σημείωση:
Όλα τα μεγέθη αφορούν στοιχεία Ομίλου για το 2021, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά.
1. Περιλαμβάνει Παραγωγή και Εξόρυξη και άλλες θυγατρικές (συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ Ανανεώσιμες).
2. Περιλαμβάνει την Διανομή και τον ΔΕΔΔΗΕ. Η κυριότητα του δικτύου διανομής σε συνέχεια της απόσχισης του κλάδου Διανομής στις 30.11.2021 ανήκει στον ΔΕΔΔΗΕ, θυγατρική της ΔΕΗ. Τον Φεβρουάριο του 2022, η ΔΕΗ προχώρησε στην πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, διατηρώντας την πλειοψηφία και τον έλεγχο.
3. Μέσο μερίδιο αγοράς για το 2021.
4. Περιλαμβάνει μόνο εγχώριες πωλήσεις (δεν περιλαμβάνονται εξαγωγές).
5. Μέσο μερίδιο αγοράς για το 2021, συμπεριλαμβανομένων των πελατών Καθολικής Υπηρεσίας.
6. Προσαρμοσμένο για τις προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού (€16,1 εκ.) και για τις δαπάνες αναδρομικών χρεώσεων για ειδικά επιδόματα μετά την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2021-2024 (€34,7 εκ.)
7. Το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της “ΕΕΣΥΠ” ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Η “Selath Holdings S.à r.l.” αποτελεί μια οντότητα ελεγχόμενη εμμέσως από την CVC
8. Εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2021
9. Συμπεριλαμβάνει την επίδραση από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €1,35 εκατ. η οποία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2021

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form