Επενδυτικές Σχέσεις - 06.10.2020

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει τους κ. κ. Μετόχους ότι, η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2014 εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας που δικαιούνται το προαναφερόμενο μέρισμα και οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν το έχουν εισπράξει, παρακαλούνται να το εισπράξουν πριν την ημερομηνία αυτή. Επισημαίνεται ότι, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τα μη εισπραχθέντα μερίσματα χρήσης 2014 θα παραγραφούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 10432, τηλέφωνο: 210-5293207, 5230951 φαξ: 210-5230394.

 

 

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2020

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form