Επενδυτικές Σχέσεις - 21.03.2020

Έγκριση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή (Market Maker) στη ΔΕΗ Α.Ε.

                                                                    Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της  υπ. Αριθμ. 12/2020 Απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΧΕ ΑΕ αναφορικά με την  έγκριση της ιδιότητας   του Ειδικού Διαπραγματευτή (Market Maker)  στη ΔΕΗ Α.Ε., ως Μέλoυς  της   Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς Παραγώγων) της  ΕΧΕ Α.Ε.,  και  σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης 2 (άρθρο 1, παρ. 1.3, εδ. 4) του Κανονισμού της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς,  η  ΔΕΗ Α.Ε. γνωστοποιεί , προς το επενδυτικό κοινό, την έναρξη της δραστηριοποίησής της ως Ειδικού Διαπραγματευτή στη Συνεδρίαση της Δευτέρας 23 Μαρτίου 2020.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2020

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form