Επενδυτικές Σχέσεις - 30.09.2020

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, ότι ο κ. Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε., προέβη την 29.9.2020 σε αγορά 4.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €20.160.

 

 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form