Επενδυτικές Σχέσεις - 12.10.2020

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Ανακοίνωση

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 12.10.2020 από την εταιρία «Helikon Investments Limited» με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων για τον παρακάτω πελάτη:

-     Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV

στις 8.10.2020 η συμμετοχή του παραπάνω διαμορφώθηκε σε 11.634.068 μετοχές ή 5,01% των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ.

Αθήνα,  12 Οκτωβρίου 2020

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form