Επενδυτικές Σχέσεις - 21.12.2020

Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Ενέργειας

Ανακοίνωση

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Ενέργειας στον κύριο Κωνσταντίνο Νάζο,  Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχο τίτλου ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εργάζεται στη ΔΕΗ επί 16 χρόνια ως στέλεχος αποκλειστικά της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας, με κύριο αντικείμενο τη μοντελοποίηση ενεργειακών αγορών, τη βελτιστοποίηση διαχείρισης του ενεργειακού χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ, το διασυνοριακό εμπόριο και τη διαχείριση κινδύνου ενεργειακών χαρτοφυλακίων. Συμμετείχε ενεργά στη σύσταση της θυγατρικής εταιρείας PPC Albania το Δεκέμβριο 2016, όπου ανέλαβε καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθυντή, καθώς και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τον Αύγουστο 2018 κατείχε τη θέση Διευθυντή Κλάδου Αναλύσεων Αγορών και τον Ιούνιο 2020 ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας.

Πριν την ένταξή του στη ΔΕΗ το 2004, είχε εργασθεί για 7 χρόνια ως μηχανικός παραγωγής και συντήρησης στο εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και ως μηχανικός παραγωγής στη βιομηχανία οικιακών συσκευών BSH.

 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form