Επενδυτικές Σχέσεις - 31.03.2020

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, ότι ο κ. Γρηγόριος Λογοθέτης, στέλεχος της ΔΕΗ Α.Ε., προέβη την 12.03.2020 σε αγορά 5.100 μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας €9.565,05 και την 26.3.2020 σε πώληση 5.100 μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας €11.747,12.

 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form