Επενδυτικές Σχέσεις - 10.10.2018

Σχολιασμός δημοσιευμάτων


                                                                 Ανακοίνωση

Σε σχολιασμό δημοσιευμάτων που αφορούν την εξαγορά της εταιρείας EDS στην ΠΓΔΜ, η ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζει τα εξής:
- Βασικό κριτήριο για την εξαγορά αυτή, είναι η υλοποίηση της στρατηγικής της ΔΕΗ για μετατροπή της σε διεθνή επιχειρηματικό όμιλο, με ηγετικό ρόλο στις αγορές της Βαλκανικής, στην προοπτική της Ενεργειακής Ένωσης της Ε.Ε. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη στην αγορά της Βαλκανικής και ειδικότερα της ΠΓΔΜ έχουν τοποθετηθεί και συνεχίζουν να τοποθετούνται μεγάλες εταιρείες, Ευρωπαϊκές και όχι μόνο. Σ ́ αυτό το πλαίσιο υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και για την EDS, η πώληση της οποίας είχε ανακοινωθεί προ πολλού.
- Η EDS είχε πέντε χρόνια συνεχούς κερδοφορίας (2012-2016). Το 2017 σημείωσε ζημιές συνεπεία της ενεργειακής κρίσης που έπληξε την Ευρώπη. Το α ́εξάμηνο του 2018, είχε κέρδη 626.645 ευρώ.
- Η αποτίμηση της εταιρείας έγινε από δύο διεθνείς οίκους σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Η πρώτη αποτίμηση διενεργήθηκε κατά τη διαδικασία εξαγοράς και αφορούσε το εύλογο του τιμήματος. Η δεύτερη αποτίμηση έγινε προκειμένου να ενσωματωθούν τα οικονομικά στοιχεία της EDS στα μεγέθη του Ομίλου ΔΕΗ σε εφαρμογή των προβλέψεων των ΔΠΧΑ. Για τις αποτιμήσεις ελήφθησαν υπόψη τα οικονομικά μεγέθη και οι προοπτικές της εταιρείας. Η διαδικασία του Due Diligence από οικονομικούς οίκους και νομικά γραφεία ολοκληρώθηκε στις αρχές Απριλίου 2018. Το τίμημα των 4,8 εκ. με το οποίο εξαγοράστηκε η EDS ήταν μικρότερο των αποτιμήσεων και των δύο οίκων.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2018
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form