Επενδυτικές Σχέσεις - 27.04.2018

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2018 της ΔΕΗ Α.Ε.


                                                                     Ανακοίνωση
   
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί την καταρχήν πρόθεσή της για το Οικονομικό Ημερολόγιο 2018, ως εξής:
- Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2017 : 27 Απριλίου 2018.
- Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( www.dei.gr ) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2017 : 27 Απριλίου 2018.
- Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2017 : 30 Απριλίου 2018.
- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: 5 Ιουλίου 2018.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2017.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2018

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form