Επενδυτικές Σχέσεις - 09.11.2018

Νέα σύνθεση Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Συγκρότηση σε σώμα

Ανακοίνωση

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 – μετά την εκλογή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., του κ. Στέφανου Οκταποδά, ως νέου μέλους Δ.Σ. – το Διοικητικό Συμβούλιο της – κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε. – Εταιρίας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)» συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:
Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου,
Οκταποδάς Στέφανος, Διευθύνων Σύμβουλος,
Μισδανίτης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,
Αγγελόπουλος Γεώργιος, Σύμβουλος,
Δημητρίου Βασίλειος, Σύμβουλος,
Κωστάκης Γρηγόριος, Σύμβουλος,
Μασούρας Κωνσταντίνος, Σύμβουλος,
Σπανού Λαμπρινή, Σύμβουλος,
Τσέκερης Δημήτριος, Σύμβουλος.
Σημειώνεται ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λήγει στις 16 Αυγούστου 2021.
Η θητεία του μέλους του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Μασούρα λήγει στις 23 Ιουνίου 2019.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2018

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form