Επενδυτικές Σχέσεις - 04.12.2018

Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018, το νέο ΔΣ της, κατά 100% θυγατρικής της, εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
-Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου &
Διευθύνων Σύμβουλος,
-Άννα Καμηλέρη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
-Στέλλα Κοβλακά, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος,
-Φώτιος Βρότσης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,
-Χρυσόστομος Χρηστίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος,
-Χρήστος Αργυριάδης, Μέλος,
-Θεόδωρος Καλαϊτζής, Μέλος,
-Σωτήριος Μπούζας, Μέλος,
-Ιωάννης Ματθαιουδάκης, Μέλος
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 09.09.2019.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2018

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form