Επενδυτικές Σχέσεις - 20.06.2018

Επεξηγήσεις επί του εξ αναβολής 10ου θέματος της ΗΔ της ΤΓΣ της 7.6.2018 και επί του 3ου θέματος της ΗΔ της ΕΓΣ της 26.6.2018

Ανακοίνωση

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί του εξ αναβολής 10ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της ΤΓΣ της 7.6.2018 και επί του 3ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της ΕΓΣ των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου 2018, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, https://www.dei.gr/Documents2/%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%202018/%CE%95%CE%93%CE%A3%2026062018/%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%AF%20%CF%84%CE%BF%CF%85%2010%CE%BF%CF%85%20%CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CE%93%CE%A3%207.6.18%20&%20%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%AF%20%CF%84%CE%BF%CF%85%203%CE%BF...%20(1).pdf  

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2018
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form