Επενδυτικές Σχέσεις - 10.12.2018

Επανακαθορισμός της Ιδιότητας Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

                                                                         Ανακοίνωση


Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 6.12.2018 αποφάσισε τον επανακαθορισμό της ιδιότητας του κ. Λάζαρου Σταθάκη από Εκτελεστικό Μέλος σε Μη - Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν επιθυμίας του ιδίου.


Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου, 2018

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form