Επενδυτικές Σχέσεις - 18.12.2018

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 17.12.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με την πρόσκληση που αναρτήθηκε στις 20.11.2018, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: https://www.dei.gr/Documents2/%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%202018/%CE%95%CE%93%CE%A3%2017122018/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%93%CE%A3%2017122018%20.pdf  
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 132 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 178.308.613 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 76,86%.
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Εκλογή δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών του.
Σε σύνολο 178.308.613 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 127.396.093 ψήφισαν υπέρ (71,447%), 11.170.813 ψήφισαν κατά (6,265%), 39.736.307 (22,285%) ψήφισαν αποχή και 5.400 (0,003%) ψήφισαν λευκό.
Εκλέχθηκαν οι κάτωθι με αλφαβητική σειρά, ως νέα μέλη Δ.Σ.
1. Βενιέρης Γεώργιος (ως Ανεξάρτητο Μέλος του ΔΣ)
2. Τζαννίνης Δημήτριος
Με θητεία αρχόμενη την 17.12.2018 και λήγουσα την 16.12.2021.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εκλογή Μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.
Σε σύνολο 178.308.613 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 174.430.929 ψήφισαν υπέρ (97,825%), 3.801.584 ψήφισαν κατά (2,132%), και 76.100 (0,043%) ψήφισαν αποχή.
Κατόπιν τούτου, η ΕΓΣ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την εκλογή του κ. Βενιέρη Γεωργίου ως νέου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας με θητεία αρχόμενη την 17.12.2018 και λήγουσα την 16.12.2021.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form