Επενδυτικές Σχέσεις - 27.04.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 25.04.2018 ψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις» προς εκπλήρωση των από 19 Ιανουαρίου 2018 δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.), ως εγκρίθηκαν από την Ε.Ε. στις 17.04.2018, για τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο λιγνίτη στο πλαίσιο της υπόθεσης COMP/38.700, μέσω της αποεπένδυσης σχετικών περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε.. Το ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου προβλέπει τη διαδικασία και λοιπούς όρους της απόσχισης και εισφοράς από την ΔΕΗ Α.Ε. του σε αυτό περιγραφόμενου λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της , καθώς και τo πλαίσιο της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης.
Το πλήρες κείμενο του ψηφισθέντος σχεδίου νόμου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.dei.gr από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2018


https://www.dei.gr/en/dimosies-diavouleuseis/nomos-4533-diarthrwtika-metra-prosvasi-sto-ligniti
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form