Επενδυτικές Σχέσεις - 22.03.2018

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 – Διευκρινίσεις ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 – Διευκρινίσεις - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 21 Μαρτίου 2018
ότι ολοκληρώθηκε στις 20.3.2018 η αυτοδίκαιη και χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 79.165.114 μετοχών ΔΕΗ (ποσοστό 34,123%) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε., σε εκτέλεση των διατάξεων της παρ. 20 του άρθρου 380 του Ν.4512/2018, όπως τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 197 του Ν. 4389/2016.
Σημειώνεται ότι, μετά την ως άνω μεταβολή, η ΕΕΣΥΠ ΑΕ κατέχει άμεσα το 34,123% των μετοχών της ΔΕΗ και έμμεσα το 17% μέσω ΤΑΙΠΕΔ. Το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. ανέρχεται σε 51,123%.
Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΕΣΥΠ.
Το σύνολο, των ποσοστών του Ελληνικού Δημοσίου, παραμένει εμμέσως, κατά τα ανωτέρω 51,123%.


Αθήνα, 22 Μαρτίου 2018
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form