Επενδυτικές Σχέσεις - 20.12.2017

Υπογραφή Δανειακής Σύμβασης με ΕΤΕπ

Ανακοίνωση

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι, η θυγατρική της, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, υπέγραψε στις 20 Δεκεμβρίου 2017 μια νέα δανειακή σύμβαση ύψους € 85 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το δάνειο αυτό θα χρηματοδοτήσει την ανακατασκευή αιολικών πάρκων και μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών καθώς και την κατασκευή νέων μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και αιολικών πάρκων σε όλη τη χώρα.
Ο Όμιλος ΔΕΗ έχει μια εξαιρετική, μακροχρόνια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από το 1963.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form