Επενδυτικές Σχέσεις - 14.11.2017

ΥΚΩ προηγούμενων ετών

Ανακοίνωση


Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η καταβολή, εφάπαξ, αντί της σταδιακής σε βάθος πενταετίας, αποπληρωμής του ποσού των 360 εκατ. ευρώ που γνωμοδότησε η ΡΑΕ έναντι των συνολικών δαπανών της ΔΕΗ για ΥΚΩ των παρελθόντων ετών, παρέχει στην Επιχείρηση τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός σημαντικού ποσού ώστε να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή μόχλευση για τα οικονομικά της. Επιπλέον δεν απαιτείται αύξηση του σχετικού κονδυλίου των ΥΚΩ των λογαριασμών.
Για τα ανωτέρω η Διοίκηση της ΔΕΗ εκφράζει την ικανοποίηση της.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form