Επενδυτικές Σχέσεις - 25.04.2017

Σχολιασμός δημοσιευμάτων

                                                                  Ανακοίνωση

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα του τύπου και για την έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζει ότι :

-       Το αντάλλαγμα των ΥΚΩ είναι οι επιπλέον πραγματικές δαπάνες της ΔΕΗ για την ηλεκτρική ενέργεια των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και για το Κοινωνικό Τιμολόγιο. Το αίτημα λοιπόν της ΔΕΗ για ανάκτηση των ΥΚΩ των προηγούμενων ετών δεν «έρχεται για να καλύψει τις απώλειες της εταιρείας από τις ανεξόφλητες οφειλές πελατών», όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, αλλά για να ανακτήσει τις δαπάνες τις οποίες έχει υποστεί για επενδύσεις και για λειτουργικά έξοδα που αφορούν στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ώστε η τιμή του ρεύματος να είναι ίδια με αυτή της ηπειρωτικής χώρας.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται στην πρώτη στήλη οι δαπάνες που κατέβαλε κάθε χρόνο η ΔΕΗ για ΥΚΩ, στη δεύτερη στήλη τα ποσά που τιμολογήθηκαν, βάσει του Ν.4067/2012, και στην τρίτη η διαφορά, δηλαδή η ετήσια υποανάκτηση από τη ΔΕΗ. Είναι προφανές ότι η υποανάκτηση αυτή είναι πρακτικά σημαντικά μεγαλύτερη καθώς τα ποσά που εισπράττει η ΔΕΗ είναι λιγότερα από αυτά που τιμολογούνται.

                                                      ΥΚΩ (2012-2015 Δαπάνη σε εκατομμύρια ευρώ)

                                             ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΥΚΩ*         ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ                        ΔΙΑΦΟΡΑ

2012                       836,98                                   646,64                                   190,34

2013                       879,92                                   619,27                                   260,65

2014                       785,96                                   633,00                                   152,96

2015                       726,84                                   595,70                                   131,14

                                                                                                                                                   735,09

* ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΥΚΩ : Επιπλέον δαπάνες που πρέπει να ανακτήσει η ΔΕΗ

-       Σημειώνεται ότι, για τα έτη 2012 και 2013 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει εγκρίνει αντάλλαγμα ΥΚΩ € 810,55 εκατ. και € 848,90 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (οι μικρές σχετικώς διαφορές από τον πίνακα διεκδικούνται από τη ΔΕΗ δικαστικά). Τα ποσά των ετών 2014-2015 είναι κατ’ εκτίμηση μεν, πολύ κοντά στη πραγματικότητα δε. Καθίσταται σαφές από τον παραπάνω πίνακα ότι προκύπτει χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης  συνολική υποανάκτηση των δαπανών της ΔΕΗ για τα έτη 2012-2015 που ξεπερνά τα € 735 εκατ. Η Επιχείρηση αναμένει με ενδιαφέρον τα σχετικά αποτελέσματα από τη σημερινή επανεξέταση της ΡΑΕ.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2017

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form