Επενδυτικές Σχέσεις - 24.01.2017

Σχολιασμός δημοσιευμάτων

                                                                     Ανακοίνωση

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα του τύπου και προκειμένου για την έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι η αναφορά δημοσιεύματος ότι «το Δημόσιο θα καταβάλει 241 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του 25% του ΑΔΜΗΕ καθώς το τίμημα υπολογίζεται με βάση την αποτίμηση της Deloitte» δεν είναι ορθή. Η αποτίμηση της Deloitte αφορά την εισφορά του 51% της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στην Ενεργειακή Συμμετοχών, ενώ, με βάση τον ισχύοντα νόμο, για το Ελληνικό Δημόσιο «το τίμημα απόκτησης ανά μετοχή θα προσδιοριστεί κατόπιν διενέργειας αποτίμησης του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ως αυτοτελούς συνόλου που θα διενεργηθεί από ανεξάρτητο εκτιμητή, ο οποίος θα επιλεγεί από κοινού από την ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και την ΔΕΗ Α.Ε.», συνεπώς το τίμημα θα προκύψει από αποτίμηση που θα διενεργηθεί.

Διευκρινίζει επίσης ότι ο συνολικός δανεισμός της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στις 31.12.2016 ανερχόταν σε € 498 εκατ. ενώ αφαιρουμένων των ταμειακών διαθεσίμων (€ 294 εκατ.), ο καθαρός δανεισμός ανερχόταν σε € 204 εκατ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2017

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form