Επενδυτικές Σχέσεις - 18.01.2017

Σχολιασμός δημοσιευμάτων

                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα αναφορικά με την επιστολή των τραπεζών για το θέμα του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποχρεώσεων και απαιτήσεων της ΔΕΗ, εξετάζεται από τα εμπλεκόμενα μέρη ως εξασφάλιση του υφιστάμενου δανεισμού της ΔΕΗ από τις ελληνικές τράπεζες, η παροχή εταιρικών εγγυήσεων από την ΕΝΣΥΜ προς τις τράπεζες, καθώς στην ΕΝΣΥΜ η ΔΕΗ θα μεταβιβάσει το 51% του ΑΔΜΗΕ. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις αυτές δεν επαρκούν να καλύψουν το ποσό των € 300 εκατ., θα εξετασθούν και άλλες εξασφαλίσεις όπως η εκχώρηση απαιτήσεων πελατών. Σημειώνεται ότι το ανεξόφλητο υπόλοιπο του υφιστάμενου Κοινοπρακτικoύ Ομολογιακού Δανείου με τις ελληνικές τράπεζες ανερχόταν σε €1.476 εκατ. στις 31.12.2016 και η λήξη του Δανείου είναι τον Απρίλιο του 2019.

Διευκρινίζεται επίσης ότι, το ύψος του νέου δανείου μεσοβραχυπρόθεσμης διάρκειας, το οποίο η ΔΕΗ έχει αιτηθεί προς τις Τράπεζες και για το οποίο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις, ανέρχεται σε €200 εκατ.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ενεχυρίαση απαιτήσεων εξετάζεται στο πλαίσιο δυνατότητας της ΔΕΗ να χρησιμοποιήσει στοιχεία του ενεργητικού της για να ενισχύσει την ρευστότητά της, διατηρώντας παράλληλα την κυριότητά τους.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form