Επενδυτικές Σχέσεις - 14.12.2017

Σχολιασμός δημοσιεύματος

                                                                Ανακοίνωση

 Σχολιάζοντας δημοσίευμα του τύπου σχετικά με χρέη της ΔΕΗ προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ύψους € 44,8 εκατ., η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι :

-       για ποσό ύψους € 36,5 εκατ. η Εταιρεία προσέφυγε νομίμως και εμπροθέσμως ενώπιον του 6ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης

-       για ποσό ύψους € 8,3 εκατ. εκκρεμεί η διευθέτηση του μεταξύ της Εταιρείας και του ΟΑΕΔ, καθώς για αντίστοιχες υποθέσεις έχουν εκδοθεί αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις υπέρ της ΔΕΗ.

 

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2017

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form