Επενδυτικές Σχέσεις - 13.04.2017

Σχολιασμός δημοσιεύματος

                                                                  Ανακοίνωση

Σχολιάζοντας δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου και για την έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζει ότι:

-              oι ληξιπρόθεσμες οφειλές των πελατών της, εξαιρουμένων των

                διακανονισμών, μειώθηκαν στο πρώτο δίμηνο του 2017               

                και  διαμορφώθηκαν στα € 2,2 δισ.,

-              τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου στις 31/12/2016 ήταν € 501 εκατ.,

-              το μέσο κόστος δανεισμού του Ομίλου το 2016 μειώθηκε σε 4,64% από

                4,81% το 2015 και

-              η Εταιρεία τα τελευταία τρία χρόνια έχει υλοποιήσει επενδύσεις κατά μέσο

               όρο € 750 εκατ. ετησίως για εκσυγχρονισμό των δικτύων της και

               αναβάθμιση του παραγωγικού της δυναμικού.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2017

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form