Επενδυτικές Σχέσεις - 10.04.2017

Σχολιασμός δημοσιεύματος

                                                                     Ανακοίνωση

Σχολιάζοντας δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου και για την έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζει ότι δεν είναι αληθές ότι «δεν έχει υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία - το λεγόμενο μητρώο παγίων των νησιών - καθυστερώντας έτσι τον υπολογισμό των ΥΚΩ». Στην πραγματικότητα, τα Μητρώα Παγίων για ρυθμιστικούς λόγους για τη δραστηριότητα της Παραγωγής από συμβατικές Μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) για τα έτη 2012, 2013 και 2014 έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ στις 2.3.2017.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2017

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form