Επενδυτικές Σχέσεις - 01.03.2017

Σχολιασμός δημοσιεύματος

                                                                        Ανακοίνωση

Σχετικά με τη δανειοδότηση της Εταιρείας από τις Ελληνικές Τράπεζες, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι νέα γραμμή χρηματοδότησης ύψους € 200 εκατ. υπό τη μορφή Κοινοπρακτικού Ομολογιακού δανείου έχει κατ’ αρχάς εγκριθεί από τις τέσσερις Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες και την Attica Bank.

Αναμένεται η αποστολή των όρων στη ΔΕΗ, οι οποίοι θα υποβληθούν προς έγκριση στο ΔΣ της Εταιρίας, προκειμένου στη συνέχεια να συναφθεί η σχετική δανειακή σύμβαση.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2017

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form