Επενδυτικές Σχέσεις - 27.01.2017

Σχολιασμός δημοσιεύματος

                                                                Ανακοίνωση

Σχολιάζοντας δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου και για την έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι είναι ανακριβής η αναφορά πως η ΔΕΗ θα κρατήσει τα χρηματικά διαθέσιμα του ΑΔΜΗΕ μετά τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του. Σημειώνεται ότι, εκτός των ποσών που θα λάβει η ΔΕΗ για την πώληση του 24% στην State Grid και του 25% στο Ελληνικό Δημόσιο (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ), σε εκπλήρωση σχετικής επιταγής του Ν.4389/2016 η ΔΕΗ θα λάβει επιπλέον το ποσό των 92,9 εκατ. ευρώ, ως προϊόν σχετικής πράξης αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ.  Επίσης, επειδή στο ίδιο δημοσίευμα υπάρχουν ανακρίβειες ως προς τη δομή της συναλλαγής του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ και την τελική μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, παραπέμπουμε στη σελίδα 14 της παρουσίασης των βασικών οικονομικών και λειτουργικών μεγεθών για το εννεάμηνο του 2016 (https://www.dei.gr/Documents2/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A4%202016/PPC-9M2016%20GR.pdf) .
Τέλος, η σχετική με τις αποκαλούμενες δημοπρασίες ΝΟΜΕ αναφορά πως «στην τελευταία δημοπρασία η ΔΕΗ πούλησε 36 ευρώ την κιλοβατώρα, ενώ η ίδια εκτιμά ότι το κόστος της είναι 40 ευρώ» δεν είναι ορθή. Η ΔΕΗ πούλησε σε μέση τιμή 37,39 ευρώ την μεγαβατώρα, ενώ το κόστος παραγωγής είναι κατά πολύ υψηλότερο.

 

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2017

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form