Επενδυτικές Σχέσεις - 08.02.2017

Παραιτήσεις Προέδρου & Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

                                                                  Ανακοίνωση

 Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 6 Φεβρουαρίου 2017 παραιτήθηκαν ο Πρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., κ. Εμ. Κορωνιωτάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Μπλάνας. Για την αντικατάστασή τους, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας διαδικασίες.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form