Επενδυτικές Σχέσεις - 07.04.2017

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2017 της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί την καταρχήν πρόθεσή της για το Οικονομικό Ημερολόγιο 2017, ως εξής:

- Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2016 : 7 Απριλίου 2017.

- Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα

   έτους 2016 : 7 Απριλίου 2017.

- Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dei.gr) της Ετήσιας 

  Οικονομικής  Έκθεσης 2016 :   7 Απριλίου 2017.

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: 20 Ιουλίου 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2016. 

Αθήνα, 7 Απριλίου 2017

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form