Επενδυτικές Σχέσεις - 17.01.2017

Νέα ώρα για την εξ αναβολής συνεδρίαση της ΕΓΣ

                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 17.1.2017 για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν πρότασης του μετόχου Ελληνικού Δημοσίου για ολιγόωρη αναβολή της και μετά από ψηφοφορία αποφάσισε κατά πλειοψηφία των παρισταμένων ή νομίμως αντιπροσωπευομένων μετόχων με ποσοστό 66,935% να συνεχιστεί η συνεδρίασή της, σήμερα, και ώρα 18:00 μ.μ. στον ίδιο τόπο με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης. 

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2017

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form