Επενδυτικές Σχέσεις - 21.09.2017

Νέα σύνθεση Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. - Συγκρότηση σε σώμα

                                                          Ανακοίνωση

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 – μετά την εκλογή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., του κ. Αθανάσιου Μισδανίτη, ως νέου μέλους Δ.Σ. – το Διοικητικό Συμβούλιο της – κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε. – Εταιρίας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)» συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

 

1.     Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

2.     Μισδανίτης Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος)

3.     Σπίγκος Χρήστος, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

4.     Δημητρίου Βασίλειος, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος)

5.     Διαμαντής Στέφανος, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος)

6.     Κομνηνός Κωνσταντίνος, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος) και

7.     Μασούρας Κωνσταντίνος, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος).

 

Η θητεία των έξι μελών του Δ.Σ  λήγει στις 20 Απριλίου του 2018.

Η θητεία του μέλους του Δ.Σ. κ. Μασούρα Κωνσταντίνου λήγει στις 23 Ιουνίου του 2019.

 

 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2017

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form