Επενδυτικές Σχέσεις - 13.01.2017

Νέα συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017, το Δ.Σ. της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

-Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, (Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος)

-Άννα Καμηλέρη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, (Οικονομολόγος)

- Ηλίας Μοναχολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος, (Πολιτικός Μηχανικός )

-Φώτιος Βρότσης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Μηχανολόγος – Μηχανικός)

-Στέλλα Κοβλακά, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, (Οικονομολόγος)

-Χρήστος Αργυριάδης, Μέλος, (Πολιτικός Μηχανικός)

-Γεώργιος Βουγιουκαλάκης, Μέλος, (Γεωλόγος)

-Σωτήριος Μπούζας, Μέλος, (Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός)

-Ιωάννης Ματθαιουδάκης, Μέλος, (Οικονομολόγος)

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 09.09.2019.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2017

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form