Επενδυτικές Σχέσεις - 12.06.2017

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΔΕΗ με την νέα ονομαστική αξία

                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι,

1.            Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 787/12.6.2017 συνεδρίασή του, αποφάσισε την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, το οποίο έχει αναρτηθεί στο site: admieholding.gr, στο link: http://admieholding.gr/wp-content/uploads/2017/06/ADMIE-Holding-Prospectus-13.06.2017.pdf     

2.            Επίσης σε συνέχεια της από 6.6.2017 ανακοίνωσης, η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΔΕΗ με την νέα ονομαστική αξία είναι η 19.6.2017 η οποία θα ταυτίζεται με την ημερομηνία εισαγωγής των μετοχών της  ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Δεν θα γίνει προσαρμογή της τιμής της μετοχής της ΔΕΗ αλλά τα όρια της ημερήσιας διακύμανσης της τιμής της μετοχής κατά την πρώτη ημέρα της διαπραγμάτευσης, θα είναι ελεύθερα.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2017

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form