Επενδυτικές Σχέσεις - 05.05.2017

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων ΗΔ της ΕΓΣ

                                                                Ανακοίνωση

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί των θεμάτων 2,3, & 4 της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου 2017, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, https://www.dei.gr/Documents2/Γενικές%20Συνελεύσεις%202017/Επεξηγήσεις%20θεμάτων%202%203%204%20ΕΓΣ%2023052017%20.pdf      

Αθήνα, 5 Μαΐου 2017

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form