Επενδυτικές Σχέσεις - 22.06.2017

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1 έως 6 ΗΔ της ΤΓΣ

Ανακοίνωση

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1 έως 6 της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2017, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, https://www.dei.gr/Documents2/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%202017/%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%201%20%CE%AD%CF%89%CF%82%206%20%CE%A4%CE%93%CE%A3%2007072017.pdf   

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2017

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form