Επενδυτικές Σχέσεις - 16.02.2017

Έκδοση ανακοίνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

                                                                         Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για διενέργεια ελέγχου στη ΔΕΗ από κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και προκειμένου για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού σχετικά με το θέμα, η ΔΕΗ ενημερώνει για την έκδοση ανακοίνωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-285_en.htm   

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2017

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form