Επενδυτικές Σχέσεις - 01.06.2017

Διευκρινήσεις για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12.6.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 23.5.2017 Ανακοίνωσης της ΔΕΗ Α.Ε. και προς διευκόλυνση των μετόχων της Εταιρείας, διευκρινίζεται ότι η μετ’ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12.6.2017 αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης (23.5.2017), αναφορικά με τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 2ου θέματος, και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν δε να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με ημερομηνία καταγραφής στις 8.6.2017, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του Κ. Ν. 2190/1920 (άρθρο 39, παρ.3).

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2017

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form