Επενδυτικές Σχέσεις - 17.02.2017

Απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (CO2)

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην συνεδρίασή του στις 15.02.2017 ενέκρινε εξαιρετικής σημασίας για τη χώρα μας τροπολογίες για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (CO2).

Συγκεκριμένα, αποφάσισε ότι στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα ενταχθούν οι χώρες των οποίων το ΑΕΠ μέχρι το 2015 ήταν κάτω του 60% του μέσου κοινοτικού όρου. Έτσι, στις χώρες αυτές συμπεριλήφθηκε και η Ελλάδα. Παράλληλα, στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέφθηκε ειδική διάταξη για την ένταξη της Ελλάδας και στο Μηχανισμό Μεταβατικής Δωρεάν Κατανομής Δικαιωμάτων (CO2).

Με τις αποφάσεις αυτές ανοίγει ο δρόμος για την Ελλάδα να έχει πρόσβαση σε σημαντικά κονδύλια, πλέον του € 1 δισ. για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του ηλεκτρικού συστήματός της.

Πρόκειται για μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη, σταθμό στη μεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από τη ΔΕΗ από το Μάιο του 2015. Απομένει η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση, θα έχει ως καθοριστικής σημασίας εφόδιο την απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ΔΕΗ θα στηρίζει τις προσπάθειες με όλα τα διαθέσιμα μέσα, μέχρι την ολοκλήρωση της επιτυχίας.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2017

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form