Επενδυτικές Σχέσεις - 10.01.2017

Ανάθεση καθηκόντων στους : Γενικό Διευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης και Γενικό Διευθυντή Παραγωγής από 10 Ιανουαρίου 2017

                                                                              Ανακοίνωση

Ανάθεση καθηκόντων στους:

Γενικό Διευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης και Γενικό Διευθυντή Παραγωγής από 10 Ιανουαρίου 2017.

 1. Ο κ. Γιάννης Κοπανάκης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης. Από το 2009 ο κ. Κοπανάκης κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής, ενώ τα προηγούμενα χρόνια διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών Παραγωγής και Διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης της Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής.  Από την ένταξή του στη ΔΕΗ, το 1985, και για 15 χρόνια εργάστηκε στη παραγωγική διαδικασία ως μηχανικός υπηρεσίας, προϊστάμενος συντήρησης και διευθυντής Ατμοηλεκτρικού Σταθμού. Είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος τίτλου MBA.

 2. Ο κ. Δημήτρης Μετικάνης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Παραγωγής. Εργάζεται στη ΔΕΗ Α.Ε. από το 1986, αρχικά στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, όπου παρέμεινε πέραν της πενταετίας και απέκτησε την εμπειρία της λειτουργίας των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε διάφορες θέσεις τεχνικής και διοικητικής ευθύνης της Παραγωγής, διαχειριζόμενος θέματα περιβάλλοντος, καυσίμων (λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και λειτουργίας των Σταθμών.  Από το Μάιο του 2008,  ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Απόδοσης Παραγωγής, έχει την ευθύνη της κατάρτισης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Παραγωγής, του λειτουργικού σχεδιασμού των Μονάδων  και την παρακολούθηση της λειτουργικής και οικονομικής απόδοσής τους. Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος τίτλου MBA.

 

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form