Επενδυτικές Σχέσεις - 19.12.2016

Υπογραφή σύμβασης για την πώληση συμμετοχής 24% της ΔΕΗ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

                                                                 Ανακοίνωση


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 16 Δεκεμβρίου 2016, υπογράφηκε η Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών για το 24% της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Η σύμβαση υπογράφηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. και τον προτιμητέο επενδυτή που αναδείχθηκε μετά τη διαγωνιστική διαδικασία που διενεργήθηκε, την κινεζική εταιρεία State Grid.

Το τίμημα για την απόκτηση του 24% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ανέρχεται σε 320 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η μεταβίβαση των μετοχών του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στη State Grid, τελεί υπό τους όρους της λήψης όλων των απαραίτητων αδειών και πιστοποιήσεων από τις Ελληνικές και Ενωσιακές αρμόδιες Αρχές, καθώς και της ολοκλήρωσης  των υπολοίπων διαδικασιών ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από τη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form